เกมส์คณิต

กลุ่มเกมคณิตศาสต์แบบภาพเคลื่อนไหว Flash Player Movie

  • Math Attack: เกมต่อสู้กับเชื้อโรค

  • Math Mountain: เกมไต่เขาลุ้นระทึก

  • Math DigitZ: เกมรวมกลุ่มตัวเลข

  • Quick Math: เกมคิดเลขเร็ว บวก ลบ คูณ หาร

  • Make 24: เกมสร้างสมการจากไพ่ให้เท่ากับ 24

  • Math Man: เกมแมทแมนก่อนถูกกิน

  • Multiflyer: เกมปฏิบัตการล่าอวกาศ

  • Thai Math Game: เกมแก้ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร

  • Guess Decimal Game: เกมทายทศนิยมสองตำแหน่ง

  • Number Game: เกมฉันคือจำนวนใด

  • Spatial Sense Game: กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงปริภูมิ

  • Amazing Number Game: ความอัศจรรย์ของจำนวน

  • Hexagon Game: กิจกรรมหกเหลี่ยมคู่แฝด

  • Blog Pattern Game: กิจกรรมแบบบล็อก

  • Speedway Game: เกมบันไดงูทศนิยม

  • Sudoku Game: เกมโซดูกุออนไลน์ เล่นคลายเครียด

  • Tower of Hanoi: หอคอยของฮานอย

กลุ่มเกมคณิตศาสต์แบบมาตรฐาน Java Application, Standard Edition