คณิต ป.6ตัวประกอบ

 

การแยกตัวประกอบ

จำนวนคู่และจำนวนคี่

จำนวนเฉพาะ

 การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจาย

เลขโรมัน

ระบบตัวเลขฐานสิบ